Timeout Market Praha

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ONLINE OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI TIME OUT
Poslední aktualizace: [DATUM] Time Out a Time Out Market („my“, „nás“, „naše“) respektuje vaše obavy ohledně vašeho soukromí. Toto online Oznámení o ochraně osobních údajů („Oznámení“) platí pro osobní údaje, které shromažďujeme na webech www.timeout.comwww.timeoutmarket.com („Web“). Oznámení popisuje typy osobních údajů, které shromažďujeme, způsob, jakým osobní údaje využíváme a to, s kým je sdílíme. Také popisuje práva, která můžete mít, a jak nás můžete kontaktovat ohledně našich praktik ochrany osobních údajů.

Území

Jméno správce údajů

Kontaktní údaje

Austrálie Print & Digital Publishing Pty Limited [email protected]
Francie a Velká Británie Time Out England Limited Time Out Market Limited [email protected]
Hongkong a Soul Time Out Hong Kong Company Limited [email protected]
Singapur Time Out Media Singapore PTE Ltd [email protected]
Portugalsko Time Out Portugal LDA MC – Mercados da Capital LDA [email protected]
Španělsko Time Out Media Spain SLU [email protected]
USA Time Out America LLC
Time Out Market (New York) LLC
Time Out Market (Miami) LLC
Time Out Market (Chicago) LLC
Time Out Market (Boston) LLC
[email protected]
Kanada Concept TOM Montreal Inc. Time Out Market (Canada) Holdings Inc. [email protected]
Správce dat je organizace odpovědná za zpracování vašich osobních údajů shromážděných na Webu. Identita správce údajů bude záviset na vaší poloze. V následující tabulce jsou uvedeni správci údajů: Na některých územích provozují weby nabyvatelé licence a jsou i správci údajů. Informace o nabyvatelích licence a jejich webech se dozvíte v tabulce na konci tohoto Oznámení. Další informace naleznete v oznámení o ochraně osobních údajů nabyvatelů licencí, případně je můžete přímo kontaktovat. Návštěvníci Webu podléhají důležitým omezením. Přečtěte si naše Podmínky použití, kterými se řídí vaše návštěvy Webu.
 1. Jak získáváme údaje o vaší osobě
Osobní údaje, které se nám rozhodnete poskytnout, včetně – kromě jiného – svého křestního jména a příjmení, fyzické adresy, e-mailové adresy či telefonního čísla, můžeme získávat prostřednictvím Webu, například když:
 • registrujete se na Web za účelem vytvoření Uživatelského účtu;
 • vyplňujete na Webu formulář;
 • přihlašujete se na Webu k odběru přímé marketingové komunikace;
 • nakupujete na Webu;
 • registrujete se do služby, kterou na Webu nabízíme, a ve spojitosti s touto službou uvádíte své osobní údaje;
 • účastníte se akce, kterou pořádáme my nebo jeden z našich obchodních partnerů;
 • komunikujete s námi (například prostřednictvím sociální sítě nebo odesláním e-mailu);
 • hlasujete při udělování ocenění Time Out a Time Out Market, účastníte se soutěže, reagujete na průzkum.
Když navštívíte náš Web, můžeme také shromažďovat určité informace automaticky pomocí technologií, jako jsou soubory cookie, tokeny založené na jiné technologii, než jsou soubory cookie, protokoly webového serveru, tracking pixely a webové majáky. Soubory cookie jsou soubory, které weby odesílají do vašeho počítače či jiných zařízení připojených k internetu, aby jedinečně identifikovaly váš prohlížeč nebo aby mohly do vašeho prohlížeče ukládat informace či nastavení. Váš prohlížeč vás může informovat o tom, když přijme určité typy souborů cookie, navíc může přidat instrukce, jak určité soubory cookie omezit či zakázat. Bez souborů cookie však nebudete moci využívat všechny funkce Webu a nemusíte být schopni nakupovat produkty pomocí „nákupního košíku“. Tokeny založené na jiné technologii, než jsou soubory cookie, jsou kódované identifikátory založené na adrese URL, jež sledují e-mailovou aktivitu prokliků či klíče resetování časově citlivých hesel a budou využívány v situacích, kdy jsou soubory cookie zakázány nebo relace nebyla inicializována. Kde to dovoluje zákon, můžeme získávat vaše osobní údaje od třetích stran. To může zahrnovat osobní údaje sdílené mezi dceřinými společnostmi Time Out a Time Out Market a jejich obchodními partnery, informace z veřejně dostupných profilů (například vaše preference nebo zájmy) na sociálních sítích třetích stran (jako jsou například Facebook a Twitter) a marketingové seznamy získané od marketingových agentur třetích stran. Osobní údaje můžeme shromažďovat i v dalších situacích, o čemž vás však budeme v danou chvíli vždy informovat.
 1. Informace, které shromažďujeme
Informace, které nám poskytnete, a náš právní základ pro zpracování osobních údajů Osobní údaje, které poskytnete přímo nám, budou zřejmé z kontextu, v rámci kterého nám je poskytujete, například:
 • Pokud se registrujete na Web za účelem vytvoření Uživatelského účtu, obecně budete uvádět celé jméno, e-mailovou adresu, město, e-mailové předplatné a způsob komunikace. Náš právní základ pro zpracování vašich osobních údajů tímto způsobem je, že jejich zpracování je nezbytné k realizaci smlouvy, jejíž jste stranou.
 • Pokud se registrujete k příjmu elektronické marketingové komunikace z naší strany, obecně budete poskytovat své jméno, e-mailovou adresu a další kontaktní údaje plus preference v oblasti produktů. Naším právním základem pro zpracování vašich osobních údajů tímto způsobem je váš souhlas s tímto zpracováním k danému účelu, který by se měl vyžadovat během přihlašování k odběru takového newsletteru;
 • Pokud provádíte nějaké nákupy, například nákup Nabídky či vstupenek na akce společností Time Out a Time Out Market, obecně budete udávat svoje celé jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, poštovní a fakturační adresu a platební údaje. Platby zpracovávají naši různí poskytovatelé plateb, kterým přímo zadáte své platební údaje. Informace o vaší platební kartě nebudeme nikde ukládat. Náš právní základ pro zpracování vašich osobních údajů tímto způsobem je, že jejich zpracování je nezbytné k realizaci smlouvy, jejíž jste stranou.
 • Pokud se zaregistrujete k nějaké funkci na našem Webu, obecně budete poskytovat své jméno a kontaktní údaje plus všechny ostatní údaje nezbytné pro přístup k funkci. Naším právním základem pro zpracování vašich osobních údajů tímto způsobem je váš souhlas s tímto zpracováním k danému účelu, který by se měl vyžadovat jako součást shody s podmínkami platnými pro danou funkci.
 • Pokud se rozhodnete hlasovat při udílení ocenění Time Out a Time Out Market, účastnit se soutěže nebo vyplňovat průzkum, obecně budete uvádět své jméno a e-mailovou adresu. Naším právním základem pro zpracování vašich osobních údajů tímto způsobem je váš souhlas s tímto zpracováním k danému účelu, který by se měl vyžadovat jako součást shody s podmínkami platnými pro dané ocenění, soutěž nebo průzkum.
Každý formulář na Webu požaduje a shromažďuje jiné informace. Ve většině případů jsou povinné informace ve formuláři označeny hvězdičkou (*). Můžete se rozhodnout uvést další informace do polí, jež nejsou povinná. Pokud od nás již nebudete chtít dostávat přímou marketingovou komunikaci, klikněte na odkaz pro zrušení odběru v zápatí každého e-mailu, který vám posíláme, nebo nám případně zašlete e-mail na adresu [email protected]. Informace, které shromažďujeme automaticky Naše webové servery mohou protokolovat informace, jako je váš typ operačního systému, typ prohlížeče, doména a jiná nastavení systému, stejně jako jazyk, který váš systém používá, a zemi a časové pásmo, kde se nachází vaše zařízení. Protokoly webového serveru také mohou zaznamenávat informace, jako je adresa webové stránky, která vás na náš Web odkázala, a IP adresa zařízení, které používáte pro připojení k internetu. Také mohou protokolovat informace o vaší interakci s Webem, jako jsou například stránky, které navštěvujete. Abychom mohli řídit, které webové servery shromažďují informace automaticky, můžeme používat tagy zvané „webové majáky“ – jde o malé soubory, které propojují webové stránky s konkrétními webovými servery a jejich soubory cookie. Rovněž můžeme shromažďovat informace z vašeho prohlížeče, například historii procházení, a využívat ji ve spojení s daty shromážděnými z formulářů a e-mailů, abychom lépe porozuměli vašim potřebám a dokázali jsme na ně reagovat. Tam, kde jsou získané informace plně anonymizovány, nebudou informace obsahovat žádné osobní údaje. Tam, kde vaše osobní údaje nejsou v anonymní podobě, je naším právním základem pro zpracování vašich osobních údajů tímto způsobem to, že je v našem legitimním zájmu v rámci provozu a vylepšování našeho podnikání (a abychom se ujistili, že námi nabízené produkty a služby jsou vhodné pro daný trh) nepřetržitě vyhodnocovat dané osobní údaje, přičemž tento zájem není potlačen vašimi zájmy, právy a svobodami na ochranu vašich osobních údajů. Widgety sociálních sítí Web zahrnuje funkce sociálních médií, jako jsou widgety služeb Google, Twitter a Facebook. Tyto widgety mohou shromažďovat informace o tom, jaké stránky na Webu navštěvujete, a IP adresu zařízení, které používáte pro připojení k internetu. Widgety také mohou nastavit soubor cookie, aby bylo zajištěno správné fungování funkcí. Hostiteli widgetů a funkcí sociálních sítí jsou buď třetí strany, nebo přímo Web. Vaše interakce s widgety a funkcemi sociálních sítí umístěnými na Webu se řídí zásadami ochrany osobních údajů společností, které je poskytují. Pokud na našem Webu používáte jakékoli widgety a funkce sociálních sítí, důrazně doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů společností, jež tyto funkce zprostředkovávají. Informace, které získáváme od třetích stran Informace, které získáváme od třetích stran, se budou obecně skládat z informací z veřejně dostupných profilů (vaše preference nebo zájmy), například z veřejných příspěvků na sociálních sítích.
 1. Jak získané informace využíváme
Informace, které nám poskytnete Osobní údaje, které nám poskytnete, můžeme použít k tomu, abychom odpověděli na váš dotaz, například abychom vás kontaktovali ohledně vašeho požadavku, položili jsme vám otázku, sdělili jsme vám informace o produktech a nadcházejících akcích, umožnili vám účast v průzkumech a kontaktovali vás z jakýchkoli jiných důvodů souvisejících s nabízením a vylepšováním našich služeb. Osobní údaje používáme k těmto účelům, protože máme legitimní obchodní zájem poskytovat služby našim zákazníkům a jiným zainteresovaným osobám, který není potlačen vašimi zájmy, právy a svobodami na ochranu vašich osobních údajů. Pokud na našem Webu provedete nákup, rovněž shromažďujeme osobní údaje, protože je musíme uvést do smlouvy s vámi. Kromě výše zmíněného použití můžeme osobní údaje, které jste uvedli na našem Webu, použít k těmto účelům:
 • provoz, hodnocení a zlepšování našeho podnikání;
 • vývoj nových produktů a služeb;
 • průzkum trhu;
 • reklama a marketing pro naše produkty a služby;
 • posouzení účinnosti naší reklamy a marketingu;
 • analýza našich produktů, služeb a webů;
 • správa Webu;
 • segmentace a přizpůsobení marketingové komunikace zobrazené na Webu.
Osobní údaje používáme k výše popsaným účelům, protože máme legitimní zájem na provozu a zlepšování našeho podnikání, který není potlačen vašimi zájmy, právy a svobodami na ochranu vašich osobních údajů. Informace využijeme také k ochraně před podvody, zabraňování podvodům, vznášení nároků i uplatňování dalších povinností a vyhovění zákonným požadavkům, průmyslovým normám a našim zásadám a podmínkám či k jejich vynucování. Osobní údaje používáme k těmto účelům, když je potřeba chránit, uplatňovat nebo bránit naše zákonná práva nebo když jsme nuceni tak činit v souladu se zákonem, který pro nás platí. Informace, které shromažďujeme automaticky Osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím souborů cookie, tokenů založených na jiné technologii, než jsou soubory cookie, webových majáků a dalších automatických způsobů, využíváme k účelům, jako jsou například přizpůsobování a vylepšování návštěv Webu pro naše návštěvníky, usnadňování použití Webu, shromažďování statistik o vašich návštěvách Webu a pochopení způsobu, jakým naši hosté procházejí Web. Informace rovněž využíváme pro snadnější diagnostiku technických a servisních problémů, správu Webu a identifikaci návštěvníků Webu. Pomocí dat z analýzy dat o navštívených stránkách určujeme, kolik času návštěvníci stráví na stránkách našeho Webu, jak návštěvníci Webem procházejí a jak můžeme Web přizpůsobit, aby vyhovoval potřebám návštěvníků. Osobní údaje používáme k výše popsaným účelům, protože máme legitimní zájem na provozu a zlepšování našeho Webu, který není potlačen vašimi zájmy, právy a svobodami na ochranu vašich osobních údajů. Na našem Webu využíváme také služby webové analýzy třetích stran, například Eloqua a Google Analytics. Poskytovatelé služeb, kteří spravují tyto služby, nám mohou pomocí souborů cookie a webových majáků pomoci analyzovat, jak uživatelé Web využívají. Informace shromážděné soubory cookie a webovými majáky (včetně vaší IP adresy) jsou k dispozici poskytovatelům služeb, kteří informace využívají k vyhodnocení vašeho používání Webu. Pokud chcete zjistit, jak se můžete ze služby Google Analytics odhlásit, navštivte adresu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Pokud chcete zjistit, jak se můžete ze služby webové analýzy Eloqua odhlásit, navštivte adresu: http://www.eloqua.com/about/privacy/opt_status/. Pokud vás zajímají další informace o souborech cookie, které společnosti Time Out a Time Out Market využívají na tomto Webu, případně informace o konfiguraci nastavení souborů cookie, přečtěte si naše Zásady souborů cookie. Další použití informací Kromě použití popsaných výše můžeme využívat osobní údaje, které nám poskytnete nebo které shromáždíme, k dalším účelům. V takovém případě vám poskytneme další prohlášení o ochraně osobních údajů popisující účely, k nimž osobní údaje použijeme, a náš právní základ pro tuto činnost.
 1. Informace, které sdílíme
Osobní údaje, které nám poskytnete nebo které shromáždíme pomocí Webu, neprodáváme ani jinak nezveřejňujeme, s výjimkou situací popsaných výše. Osobní údaje, které nám poskytnete nebo které shromáždíme pomocí Webu, můžeme sdílet s:
 • ostatními společnostmi ve skupině Time Out;
 • našimi obchodními partnery;
 • jmenovanou třetí stranou, například v souvislosti se soutěží, které se účastníte, a pouze pokud jste poskytli souhlas;
 • poskytovateli služeb, kteří naším jménem vykonávají služby.
Následující tabulka shrnuje podrobnosti o ostatních společnostech ve skupině Time Out, včetně zemí, kde se nachází:

Společnost

Území

Print & Digital Publishing Pty Limited Austrálie
Time Out England Limited Time Out Market Limited Francie a Velká Británie
Time Out Hong Kong Company Limited Hongkong a Soul
Time Out Media Singapore PTE Ltd Singapur
Time Out Portugal LDA MC – Mercados da Capital LDA Portugalsko
Time Out Media Spain SLU Španělsko
Time Out America LLC
Time Out Market (New York) LLC
Time Out Market (Miami) LLC
Time Out Market (Chicago) LLC
Time Out Market (Boston) LLC
USA
Concept TOM Montreal Inc. Time Out Market (Canada) Holdings Inc. Kanada
Osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb, kteří naším jménem vykonávají služby, například poskytovatelé platebních služeb, poskytovatelé analytických nástrojů, poskytovatelé hostingu a poradci. Všichni poskytovatelé služeb vstoupili do právně závazného svazku, který od nich vyžaduje, aby osobní údaje využívali a zveřejňovali pouze v míře nezbytné k vykonávání služeb naším jménem nebo vyhovění platným zákonným požadavkům. Navíc můžeme zveřejnit osobní údaje o vaší osobě, (a) pokud to bude požadovat nebo nařizovat zákon nebo právní proces, například z důvodu nařízení soudu nebo při požadavku ze strany soudního orgánu, (b) když se domníváme, že zveřejnění je nezbytné nebo potřebné k tomu, aby se zabránilo fyzické újmě nebo finanční ztrátě, (c) ve spojení s vyšetřováním podezřelé či skutečné podvodné nebo jiné nezákonné činnosti, a (c) v případě, že prodáváme nebo převádíme celé naše podnikání nebo majetek či jejich část (včetně případné reorganizace, rozpuštění nebo likvidace).
 1. Přenos údajů
Osobní údaje, které o vás shromáždíme, můžeme předat příjemcům v jiných zemích než v zemi, ve které byly údaje původně shromážděny. V těchto zemích nemusí platit stejné zákony na ochranu údajů jako v zemi, kde jste původně osobní údaje uváděli. Když vaše osobní údaje předáváme příjemcům v jiných zemích (jako je například USA), budeme vaše osobní údaje chránit tak, jak je popsáno v tomto Oznámení. Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru („EHP“) nebo ve Švýcarsku, budeme se řídit platnými zákonnými požadavky zajišťujícími dostatečnou ochranu pro přenos osobních údajů příjemcům v zemích mimo EHP a Švýcarsko. Ve všech takových případech budeme osobní údaje přenášet jen v případě, že:
 • země, do které se budou osobní údaje přenášet, získala rozhodnutí o přiměřenosti Evropské komise;
 • příjemce osobních údajů se nachází v USA a má certifikaci pro rámec US-EU Privacy Shield Framework; nebo
 • zajistili jsme dostatečná bezpečnostní opatření týkající se přenosu, například EU Model Contracts.
Můžete si vyžádat kopii bezpečnostních opatření, která jsme přijali v souvislosti s přenosy osobních údajů. Stačí nás kontaktovat podle popisu v níže uvedené části Jak nás kontaktovat.
 1. Jak dlouho údaje uchováváme
Časové období, po které uchováváme osobní údaje, závisí na účelu, k němuž jsme je shromáždili. V každém případě si je ponecháváme tak dlouho, jak je potřeba k naplnění účelů, pro něž byly shromážděny. Poté osobní údaje odstraníme, pokud nám zákon nepřikazuje si je ponechat nebo pokud si je nemusíme ponechat, abychom vyhověli našim zákonným povinnostem (například pro účely daní nebo účetnictví). V souladu se všemi platnými zákonnými požadavky běžně osobní údaje uchováváme takto:
 • Osobní údaje, které nám poskytnete, když provádíte nákup prostřednictvím našeho Webu: tyto osobní údaje potřebujeme, abychom mohli zpracovat a doručit nákup, a následně je bezpečně uchováváme po dobu sedmi let.
 • Osobní údaje, které nám poskytnete, když se přihlašujete k odběru přímé marketingové komunikace: většinu těchto osobních údajů uchováváme po dobu trvání vztahu s vámi až do chvíle, kdy odhlásíte odběr, nebo pokud s vámi nemáme po dobu dvou let žádný kontakt.
 • Osobní údaje shromážděné pro analytické účely: tyto osobní údaje uchováváme krátkou dobu nezbytnou k provedení analýzy. Osobní údaje používané k analytickým účelům okamžitě anonymizujeme.
 • Protokoly webu: protokoly auditu Webu, jež mohou obsahovat vaše osobní údaje, uchováváme po dobu několika měsíců.
 1. Vaše práva a volby
Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru („EHP“) nebo ve Švýcarsku, můžete mít následující práva týkající se osobních údajů, které o vás vlastníme:
 • požadovat potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají, a pokud ano, požadovat kopii těchto osobních údajů;
 • požadovat opravení nebo aktualizaci osobních údajů, které jsou nepřesné, neúplně nebo zastaralé;
 • požadovat vymazání osobních údajů za určitých okolností, například když jsme osobní údaje shromáždili na základě souhlasu a vy jste tento souhlas zrušili;
 • požadovat za určitých okolností, abychom omezili používání vašich osobních údajů, například zatímco zvažujeme jiný požadavek, který jste nám odeslali (kupříkladu požadavek na aktualizaci osobních údajů);
 • zrušit souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jste nám ho poskytli; a
 • požadovat za určitých okolností poskytnutí kopie vašich osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
Pokud chcete uplatnit svoje práva popsaná výše, můžete nás kontaktovat e-mailem nebo způsobem popsaným níže v části „Jak nás kontaktovat“. Také můžete vznést stížnost u dozorčího orgánu pro ochranu údajů ve vaší zemi.
 1. Aktualizace našeho online Oznámení o ochraně osobních údajů
Toto Oznámení můžeme pravidelně a bez předchozího upozornění aktualizovat, aby se v něm odrazily změny v příslušných zákonech a našich zásadách ochrany osobních údajů. Budeme publikovat aktualizovanou verzi a datum poslední aktualizace naznačíme v horní části oznámení.
 1. Jak nás kontaktovat
V případě jakýchkoli dotazů či komentářů týkajících se tohoto Oznámení nebo jakéhokoli jiného problému souvisejícího s tím, jak shromažďujeme, používáme nebo zveřejňujeme osobní údaje, nebo pokud byste chtěli, abychom aktualizovali údaje, které máme o vás a vašich preferencích, můžete nás kontaktovat: Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru („EHP“) nebo ve Švýcarsku, e-mailem na adrese [email protected] nebo prostřednictvím našeho evropského pracovníka na ochranu osobních údajů: [email protected]; Pokud se nacházíte mimo území EHP nebo Švýcarska, e-mailem na adrese: [email protected]; Písemně pro společnost Time Out na adrese: Customer Care Time Out England Limited 77 Wicklow Street London WC1X 9JY United Kingdom Nebo pro společnost Time Out Market:   Customer Care Time Out Market Limited 77 Wicklow Street London WC1X 9JY United Kingdom   Rovněž se můžete písemně obrátit na našeho pracovníka na ochranu dat, pro společnost Time Out na adrese: Data Protection Officer Time Out England Limited 77 Wicklow Street London WC1X 9JY United Kingdom   Nebo pro společnost Time Out Market: Data Protection Officer Time Out England Limited 77 Wicklow Street London WC1X 9JY United Kingdom V místech uvedených v tabulce níže jsou provozovateli Webů nabyvatelé licencí, kteří jsou i správci údajů, proto se v otázce dalších informací obraťte níže na nabyvatele licencí a proberte s nimi jejich oznámení o ochraně osobních údajů:

Území

Jméno správce údajů

Kontaktní údaje

Bahrajn ITP Media www.timeoutbahrain.com
Čína SEEC Media http://beijing.timeoutcn.com www.timeoutbeijing.com http://shanghai.timeoutcn.com www.timeoutshanghai.com
Chorvatsko Orso Plan d.o.o. www.timeout.com/croatia
Kypr Dias Publishing www.timeoutcyprus.com
GCC ITP Media www.timeoutbahrain.com www.timeoutdoha.com www.timeoutdubai.com www.timeoutabudhabi.com
Ghana The Sloane Company www.timeout.com/accra
Izrael Yuval Sigler Media www.timeout.co.il http://timeout.co.il/en
Japonsko Original Inc www.timeout.jp/en/tokyo www.timeout.jp/ja/tokyo www.timeout.jp/en/kyoto www.timeout.jp/ja/kyoto
Malajsie Mongoose Asia www.timeout.com/kuala-lumpur www.timeout.com/penang
Mexiko Museo Citadino S.A. De C.V. www.timeoutmexico.mx
Rusko C Media www.timeout.ru www.timeout.ru/spb
Srí Lanka BT Options www.timeout.com/sri-lanka
Švýcarsko Riley and Jones www.timeout.com/switzerland
Turecko Ajans Media www.timeoutistanbul.com www.timeoutistanbul.com/en