Timeout Market Praha

PODMÍNKY POUŽITÍ

PODMÍNKY POUŽITÍ WEBU TIME OUT A TIME OUT MARKET

1  ÚVOD

 1. Tyto podmínky použití („Podmínky“) platí pro weby Time Out a Time Out Market (www.timeout.com a www.timeoutmarket.com), konkrétně pro neamerické oblasti webu („Web“). Přechodem na Web souhlasíte s tím, že pro vás budou tyto Podmínky závazné. Pokud nechcete, aby pro vás byly Podmínky závazné, neměli byste na Web přistupovat ani jej používat. Pokud jde o americké oblasti Webu, přečtěte si Americké podmínky použití
 2. Web je nabízen z Velké Británie společností Time Out England Limited, což je společnost zaregistrovaná v Anglii a Walesu pod registračním číslem 01782049, a společností Time Out Market Limited, což je společnosti zaregistrovaná v Anglii a Walesu pod registračním číslem 09550826 (souhrnně označovány jako „naše“, „nás“, „Time Out“ a „my“). Naše zaregistrovaná kancelář a poštovní adresa je 77 Wicklow Street, London WC1X 9JY, United Kingdom.
 3. Vaše používání Webu také podléhá našim Zásadám ochrany osobních údajůZásadám souborů cookie, a pokud prostřednictvím Webu nakupujete, také podmínkám elektronického nákupu Time Out, které byste si měli před návštěvou Webu přečíst.
 4. Tyto podmínky byly naposledy aktualizovány v únoru 2019.

2  UŽIVATELSKÉ ÚČTY

 1. Pro použití některých částí Webu může být potřeba vytvoření účtu („Uživatelský účet“). Uživatelský účet si můžete vytvořit na Webu pomocí své e-mailové adresy nebo s využitím účtu sociální sítě. Při přihlašování nebo vytváření Uživatelského účtu pomocí účtu sociální sítě společnost Time Out požádá určenou aplikaci o povolení k přístupu k vybraným datům, bez kterých by služba nefungovala. Tato data u vašeho profilu ukládáme. Můžete si zvolit, jaké osobní údaje se budou na Webu zobrazovat. Když se přihlásíte pomocí sociální sítě, aplikace zkontroluje změny a aktualizuje váš Uživatelský účet. Navíc, pokud upravíte údaje o sobě ve svém Uživatelském účtu, tyto údaje se zachovají jako hlavní kopie vašich údajů. Pokud se rozhodnete svůj Uživatelský účet deaktivovat, všechny údaje o vás odstraníme.
 2. Není povoleno vytvářet více uživatelských účtů. Nesmíte používat účet jiného uživatele Webu bez jeho předchozího souhlasu. Při vytváření Uživatelského účtu musíte uvádět úplné a přesné informace, včetně skutečného jména. Za aktivitu spojenou s vaším Uživatelským účtem nesete výhradní odpovědnost vy, proto doporučujeme, abyste heslo ke svému Uživatelskému účtu udržovali neustále v tajnosti. Pokud zjistíte jakékoli neoprávněné použití svého Uživatelského účtu, musíte nás o tom okamžitě informovat.
 3. Podrobnosti o tom, jak využíváme vaše osobní údaje, najdete v části Oznámení o ochraně osobních údajů.

3  POUŽÍVÁNÍ WEBU

 1. Kdykoli jste v souvislosti s Webem požádáni o poskytnutí informací, souhlasíte s poskytováním pravdivých, přesných a úplných údajů. Nemáte povinnost poskytovat společnosti Time Out žádné požadované volitelné informace.
 2. Souhlasíte, že nebudete:
 3. vydávat se za jinou osobu nebo používat falešné jméno či jméno, k jehož použití nemáte oprávnění, ani si nebudete vytvářet falešnou identitu či původ či e-mailovou adresu nebo se pokoušet oklamat nás či ostatní ohledně identity či původu jakékoli komunikace ani nebudete uvádět nepřesné nebo nespolehlivé kontaktní údaje;
 4. upravovat nebo zpřístupňovat data uložená v počítači nebo v zařízení, k němuž jste přistupovali prostřednictvím naší sítě, ani k takovým datům přistupovat, pokud: (i) vlastník dat, počítače nebo zařízení přijal kroky, které vám v tom měly zabránit, nebo (ii) vlastník vyslovil přání, abyste tak nečinili;
 5. zpřístupňovat nebo nahrávat soubory obsahující software nebo jiný materiál, data či informace, jež vám nepatří nebo na ně nemáte licenci, ani nebudete shromažďovat informace o ostatních (např. jména/adresy) bez jejich předchozího souhlasu;
 6. poškozovat, narušovat nebo zasahovat do přístupu k Webu ani dělat cokoliv, co by mohlo narušit jeho fungování;
 7. používat Web jakýmkoli způsobem k odesílání nevyžádaných (komerčních či jiných) e-mailů nebo libovolných materiálů pro účely marketingu nebo propagace, ani je jakkoli podobně zneužívat;
 8. prostřednictvím Webu publikovat, zveřejňovat, distribuovat, rozšiřovat nebo jinak přenášet pomlouvačné, útočné, pohoršující, obscénní, neslušné nebo jiné nezákonné či nevhodné materiály nebo informace;
 9. žádným způsobem prostřednictvím Webu zpřístupňovat, nahrávat nebo distribuovat jakékoli materiály nebo soubory obsahující viry, chyby, poškozená data, trojské koně, červy nebo jiný škodlivý software;
 10. falšovat skutečné vlastnictví softwaru nebo jiných materiálů či informací obsažených v souboru zpřístupněném prostřednictvím Webu;
 11. používat Web ani žádnou jeho část Obsahu pro obchodní či komerční účely; a/nebo
 12.   jakýmikoli prostředky získávat nebo se pokoušet získat neoprávněný přístup k Webu.
 13. Odkazování na domovskou stránku Webu vám povolíme za předpokladu, že budete dodržovat následující:
 14. učiníte tak způsobem, který je zákonem povolený a spravedlivý, nezneužívá naší pověsti a nehrozí u něj poškození naší pověsti; a
 15. nebudete naznačovat žádnou formu spojení, podpory či souhlasu z naší strany, pokud to konkrétně nedovolíme.
 16. Vyhrazujeme si právo kdykoli a bez upozornění stáhnout své povolení k odkazování z odstavce 3.3.

4  ODESLÁNÍ ZE STRANY UŽIVATELŮ

 1. Nyní nebo v budoucnu můžeme povolit odesílání videí a/nebo jiné komunikace či materiálů (včetně recenzí) na Web ze strany uživatelů Webu (souhrnně „Odesílání ze strany uživatelů“).
 2. Odesílání ze strany uživatelů se vždy musí řídit těmito Podmínkami a všemi samostatnými podmínkami týkajícími se takového Odesílání ze strany uživatelů, které můžeme čas od času na Webu zveřejnit.
 3. Jakýmkoli Odesláním ze strany uživatele na Web tímto udělujete:
  1.   společnosti Time Out celosvětovou, trvalou, přenosnou, neodvolatelnou, nevýhradní licenci bez nároku na autorské poplatky a právo používat, reprodukovat, sdílet, kopírovat, upravovat, publikovat, editovat, překládat, znovu formátovat, hostit, spojovat, distribuovat, provádět a zobrazovat Odesílání ze strany uživatelů samostatně nebo jako součást jiných prací v libovolné podobě, médiích nebo technologii, ať již nyní známých nebo vyvinutých v budoucnu, bez územních a časových omezení, a také sublicencovat tato práva napříč více vrstvami držitelů sublicencí; a
 4. každému uživateli Webu neodvolatelnou, trvalou, celosvětovou, nevýhradní licenci bez nároku na autorské poplatky pro přístup k Odesíláním ze strany uživatelů prostřednictvím Webu.
 5. Podle odstavce 4.3.1 si u Odesílání ze strany uživatelů ponecháte všechna vlastnická práva.
 6. Odesláním ze strany uživatele na Web zaručujete, vyjadřujete a zavazujete se, že máte pravomoc a oprávnění udělovat práva a licence týkající se Odesílání ze strany uživatelů podle definice v této smlouvě a že Odesílání ze strany uživatelů:
  1. nebudou porušovat práva duševního vlastnictví žádné třetí strany (včetně – kromě jiných – autorských práv a/nebo obchodních značek), jiná majetková práva nebo práva na zisk z publicity či práva na ochranu soukromí;
  2. nebudou porušovat žádné zákony, předpisy, nařízení ani směrnice;
  3. nejsou pomlouvačná, hanlivá, výhružná nebo obtěžující;
  4. nejsou obscénní nebo pornografická;
  5. neporušují žádné zákony;
  6. neobsahují e-mailové adresy, adresy URL osobních webů a/nebo blogů nebo telefonní čísla; a/nebo
  7. nejsou hlášením zkušenosti někoho jiného.
Komentáře a recenze
 1. Pokud se rozhodnete odeslat recenzi, musí jít o popis zkušenosti, kterou jste zažili s přáteli, s rodinou nebo sami. Podporujeme recenze, které jsou informativní, zábavné a pomohou ostatním, navíc vysvětlí, co se vám líbilo a co ne.
 2. Odesláním recenze na Web tímto potvrzujete, že se recenze zakládá na vašich vlastních zkušenostech a vašem vlastním názoru, že nemáte žádný osobní ani pracovní vztah s tím, co recenzujete, že vám nebyla nabídnuta žádná motivační odměna či platba pro napsání recenze a že nekompenzujete žádné osobní křivdy.
 3. Potvrzujete a souhlasíte, že chápete, že společnost Time Out pěstuje kulturu nulové tolerance vůči falešným recenzím.
 4. Podporujeme vás, abyste se podělili o svůj názor ohledně námi popsaných funkcí nebo recenze, kterou jsme napsali my či někdo z našich uživatelů. Máme rádi komentáře, jež jsou vaším pohledem na názor někoho jiného a jsou konstruktivní – ať už jsou souhlasné či nesouhlasné.
 5.  Recenze a komentáře musí být:
  1.  srozumitelné, nesmí obsahovat nadávky, výhrůžky, předpojaté komentáře, nenávistná prohlášení, sexuálně explicitní výrazy nebo jiný obsah, který není vhodní pro ostatní uživatele;
  2. jedinečné a nezávislé: u jakékoli akce, restaurace či atrakce byste měli napsat jednu recenzi na základě vlastní zkušenosti;
  3. původní: nesmí obsahovat velké množství materiálu citovaného z jiných zdrojů, včetně (kromě jiného) webů, e-mailové korespondence, jiných recenzí atd.;
  4. nekomerční: nesmí obsahovat žádné propagační materiály jakéhokoli typu, včetně adres URL s vlastní propagací. Vyhrazujeme si právo z libovolného důvodu zamítnout jakoukoli adresu URL, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo a vyhrazujeme si právo odstranit z recenzí jakoukoli část obsahující propagační materiál;
  5. odeslány osobami staršími 18 let;
  6. odeslány s platnou e-mailovou adresou; a
  7. odeslány bez tagů HTML a příliš velkého množství textu psaného VELKÝMI PÍSMENY, slangem či typografickými symboly.
 6. Společnost Time Out umožňuje vedení či zástupcům akcí, míst konání, restaurací či atrakcí reagovat na recenze napsané uživateli na Webu, přičemž identifikace by měla být možná pomocí vašeho Uživatelského účtu. Společnost Time Out si vyhrazuje právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu odebrat recenzi, komentář nebo poskytnout odpověď vedení.
 7. Neztotožňujeme se s žádnými Odesláními ze strany uživatelů ani žádnými názory, doporučeními nebo radami, jež jsou zde vyjádřeny, a výslovně se zříkáme veškeré odpovědnosti ve spojitosti s Odesláními ze strany uživatelů. Nepovolujeme na Webu činnosti porušující autorská práva nebo jakékoli porušení všech ostatních práv duševního vlastnictví.
 8. Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení bez upozornění a z jakéhokoli důvodu odebrat Odeslání ze strany uživatelů, včetně – kromě jiného – kvůli porušení podmínek Odeslání ze strany uživatelů a/nebo porušení jakýchkoli práv duševního vlastnictví.
 9. Potvrzujete, že při použití Webu se můžete setkávat s Odesláními ze strany uživatelů z různých zdrojů a my neneseme odpovědnost za přesnost, užitečnost, bezpečnost a práva duševního vlastnictví v souvislosti s těmito Odesláními ze strany uživatelů. Dále chápete a potvrzujete, že se můžete setkat s Odesláními ze strany uživatelů, jež budou nepřesná, urážlivá, neslušná nebo nevhodná a souhlasíte, že se vzdáte – a tímto se vzdáváte – všech zákonných nebo spravedlivých práv či opravných prostředků, které vůči nám máte nebo můžete mít v souvislosti s nimi.
 10. Pokud se domníváte, že jsou některá Odeslání uživatelů na Webu nepřesná, urážlivá, neslušná, nevhodná nebo porušují jakákoli práva duševního vlastnictví, kontaktujte nás na adrese [email protected]. Po přijetí takového oznámení zahájíme vyšetřování uvedeného odeslání a/nebo dle svého vlastního uvážení toto odeslání dočasně či trvale odebereme.

5  CO BUDEME DĚLAT

 1. Vynaložíme rozumné úsilí, abychom zajistili fungování Webu. Web se může čas od času měnit. Nebudete mít právo na jakoukoli kompenzaci, pokud nebudete moci využívat některou část Webu z důvodu poruchy, pozastavení nebo odstranění celého Webu nebo některé jeho části z jakéhokoli důvodu.
 2. Vynaložíme rozumné úsilí, abychom ověřili přesnost všech informací, které zpřístupňujeme buď přímo, nebo prostřednictvím libovolných webových partnerů, kdekoli to bude možné, nejsme však v pozici, abychom mohli zaručit úplnou přesnost informací, jež se mohou často měnit, například otevírací doby, data představení, harmonogramy a aktuální ceny. Velmi proto doporučujeme, abyste nespoléhali výhradně na informace uváděné na Webu, a pokud jde o informace, u kterých je pravděpodobná změna, je vhodné si je ověřit u příslušného pořadatele akce, provozovatele zařízení nebo poskytovatele služeb.

6  PŘÍSTUP NA STRÁNKY A CO MŮŽEME DĚLAT

 1. I když se budeme snažit, aby byl Web běžně k dispozici 24 hodin denně, neponeseme žádnou odpovědnost, pokud se stane, že Web někdy a na jakkoli dlouhou dobu nebude dostupný. Přístup k Webu může být dočasně a bez upozornění pozastaven v případě poruchy systému, údržby nebo opravy či z důvodů, které jsou mimo naši kontrolu.
 2. Kdykoli můžeme:
  1. upravit nebo odstranit, dočasně nebo trvale, Web (nebo kteroukoli jeho část) z obchodních nebo provozních důvodů, přičemž v takovém případě se budeme snažit vás o takovém pozastavení či odstranění rozumně informovat a neponeseme žádnou odpovědnost vůči vám ani jakýmkoli třetím stranám, pokud jde o úpravu či odstranění Webu; a/nebo
  2. změnit tyto Podmínky. Pokud budete Web (nebo některou jeho část) i po takové provedené změně nadále používat, bude to považováno za vaše přijetí této změny. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat, zda nedošlo ke změně Podmínek. Pokud s kteroukoli změnou Podmínek nesouhlasíte, musíte Web ihned přestat používat; a/nebo
 3. monitorovat aktivitu a obsah související s Webem. Můžeme prošetřovat jakékoli nahlášené porušení těchto Podmínek (a/nebo našich Podmínek nákupů na webu, Oznámení o ochraně osobních údajů a Zásad souborů cookie) či stížnosti týkající se Webu a přijmout jakékoli opatření, které uznáme za vhodné (což může zahrnovat – kromě jiného – vydání varování, pozastavení, ukončení nebo přiřazení podmínek k přístupu k Webu a/nebo odebrání jakýchkoli materiálů z Webu).

7  WEBOVÍ PARTNEŘI

 1. Web může obsahovat hypertextové odkazy na weby a prostředky vlastněné a provozované třetími stranami. Tyto weby a prostředky třetích stran mají své vlastní podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů, které budete muset dodržovat, pokud budete k takovým webům třetích stran přistupovat. Potvrzujete a souhlasíte, že nejsme odpovědní za dostupnost těchto externích webů nebo prostředků a neschvalujeme ani neneseme žádnou odpovědnost, přímou či nepřímou, za praktiky ochrany osobních údajů nebo obsah (včetně překrouceného nebo pomlouvačného obsahu) na těchto webech, včetně (kromě jiného) jakýchkoli reklam, produktů nebo jiných materiálů či služeb dostupných na těchto webech nebo přístupných prostřednictvím těchto webů či prostředků, ani za žádné škody, ztráty či přečiny způsobené nebo údajně způsobené takovým obsahem, zbožím nebo službami na externích webech nebo prostředcích či ve spojitosti nebo souvislosti s nimi.
 2. Odkazy na třetí strany (včetně reklam) neznamenají, že schvalujeme jakékoli odkazované weby, jsme k nim přidruženi nebo s nimi spojeni ani že je zákonem povoleno používat jakékoli duševní vlastnictví přístupné prostřednictvím těchto odkazů.

8  FINANČNÍ TRANSAKCE

 1. Na Webu si můžete zakoupit vstupenky, balíčky, zboží, produkty a služby, provést rezervace míst konání a akcí i získat jiné výhody a realizovat obchodní transakce („transakce elektronického nákupu“). Transakce elektronického nákupu jsou k dispozici u společnosti Time Out a obchodních partnerů společnosti Time Out („Transakční partneři“). Je důležité si uvědomit, že pokud provádíte transakce elektronického nákupu u Transakčních partnerů, budete muset přistoupit na samostatné podmínky týkající se těchto transakcí přímo u Transakčních partnerů. Pokud provedete transakci elektronického nákupu u společnosti Time Out, řídí se podmínky pro takové transakce podmínkami společnosti Time Out pro elektronické nákupy platnými v jurisdikci, kam se příslušné produkty doručují.
 2. Společnost Time Out nenese odpovědnost za žádné transakce prováděné u Transakčních partnerů.

9  OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

 1. Souhlasíte, že Web používáte na vlastní nebezpečí.
 2. Web je poskytován „tak, jak je“ a „tak, jak je k dispozici“ pouze pro vaše informace a osobní použití, bez jakékoli reprezentace nebo podpory. Není-li uvedeno jinak v samostatných podmínkách týkajících se konkrétního produktu nebo služby, neposkytujeme žádné záruky, ať už přímo či nepřímo vyjádřené, týkající se Webu nebo produktů či služeb nabízených na Webu, ať už námi nebo naším jménem (včetně bezplatného stažení softwaru) včetně (kromě jiného) nepřímo vyjádřených záruk dostatečné kvality, vhodnosti pro konkrétní účel, dostupnosti, nenarušování, kompatibility, bezpečnosti, přesnosti, stavu nebo úplnosti, či jakékoli nevyjádřené záruky vyplývající z prodeje nebo používání nebo nákupu.
 3. Není-li uvedeno jinak v samostatných podmínkách týkajících se konkrétního produktu nebo služby, neposkytujeme žádné záruky týkající se toho, že Web nebo produkty či služby nabízené na Webu, ať už námi nebo naším jménem (včetně bezplatného stažení softwaru), budou vyhovovat vašim požadavkům nebo budou fungovat nepřerušeně, včas, bezpečně či bezchybně, že budou chyby opraveny nebo že Web či server, který zajišťuje jeho chod, nebo produkty či služby, které jsou na Webu nabízeny, ať už námi nebo naším jménem (včetně bezplatného stažení softwaru), nebudou obsahovat viry či chyby nebo budou plně funkční, přesné nebo spolehlivé. Neponeseme žádnou odpovědnost vůči vám, pokud jde o případnou ztrátu obsahu nebo materiálu v důsledku nahrání na Web nebo stažení z Webu.
 4. V souladu s odstavcem 9.5 neponese společnost Time Out žádnou odpovědnost za jakékoli škody, včetně – kromě jiného – škody z důvodu ztráty použití, dat či zisků, vzniklé kvůli použití nebo provádění služeb Webu, získání nebo nemožnosti získat služby nebo kvůli jakýmkoli informacím získaným prostřednictvím Webu, případně jinak vyplývající z použití Webu, ať už na základě smlouvy, deliktu či jinak, bez omezení, i když byla společnost Time Out upozorněna na možnost vzniku škod.
 5. Pokud vadný digitální obsah, který dodala společnost Time Out, poškodí vaše zařízení nebo digitální obsah, přičemž je to způsobeno tím, že jsme nevyužili rozumnou míru péče a schopností, společnost Time Out buď odstraní škody, nebo vám uhradí odškodnění. Společnost Time Out však neponese žádnou odpovědnost za škody, kterým byste se mohli vyhnout, pokud byste se řídili naší radou nainstalovat aktualizaci, nebo za škody, které byly způsobeny tím, že jste správně nedodržovali instalační pokyny nebo jste nesplnili námi deklarované minimální systémové požadavky.
 6. Pokud nejste spokojeni s jakoukoli částí Webu nebo s kterýmikoli podmínkami, je vaší jedinou možností – vyjma možností konkrétně stanovených v těchto Podmínkách – přestat Web používat.
 7. Navzdory čemukoli v těchto Podmínkách společnost Time Out neodmítá odpovědnost za smrt či poranění způsobené její vlastní nedbalostí či jinou odpovědnost, kde by její odmítání bylo v rozporu se zákonem. Nic v těchto Podmínkách nebude mít vliv na vaše zákonná práva jakožto spotřebitele.
 8. Společnost Time Out si vyhrazuje právo bez varování odebrat jakékoli informace nebo materiály na Webu, aniž by to mělo vliv na jakákoli vzniklá práva, a/nebo zpřístupnit takové informace či materiály, pokud to bude vyžadovat zákon nebo o to požádají regulační orgány či soudní a jiné donucovací instituce.

10  ODŠKODNĚNÍ

 1. Zavazujete se společnosti Time Out, že nebudete Web využívat k žádným protizákonným účelům nebo způsobem, který by byl v rozporu s těmito Podmínkami či jinak porušoval zákon.
 2. Souhlasíte, že společnost Time Out, její úředníky, zaměstnance a poskytovatele licencí odškodníte v případě jakékoli ztráty, kterou by mohli utrpět v důsledku – přímo či nepřímo – porušení závazku uvedeného v odstavci 10.1 z vaší strany.

11  PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

 1. Web a všechny informace a grafická ztvárnění či obrázky na něm („Obsah“) jsou majetkem jedné ze společností skupiny uvedených v tabulce níže nebo jsou jí licencovány. V závislosti na oblasti webu, kterou využíváte, jsou autorská práva a všechna ostatní práva duševního vlastnictví pro Obsah výhradním a výlučným majetkem jednoho z následujících subjektů, případně jeho držitelů licencí:

Společnost

Území

Print & Digital Publishing Pty Limited Austrálie
Time Out England Limited Time Out Market Limited Francie a Velká Británie
Time Out Hong Kong Company Limited Hongkong a Soul
Time Out Media Singapore PTE Ltd Singapur
Time Out Portugal LDA MC – Mercados da Capital LDA Portugalsko
Time Out Media Spain SLU Španělsko
 1. Web můžete zobrazit na displeji počítače a pomocí tiskárny si můžete vytisknout jeho obsah pouze pro osobní a nekomerční účely.  Aby nedocházelo k pochybnostem, tak cokoliv vytištěného bude tvořit součást Obsahu.
 2. Bez písemného souhlasu nesmíte používat, přenášet, kopírovat či reprodukovat jakoukoli část Obsahu, Web nebo jeho zdrojový kód HTML jako celek nebo po částech, v jakékoli podobě a jakýmkoli způsobem, elektronicky, mechanicky nebo jinak, s výjimkou situací, kdy je výhradním účelem zobrazení Obsahu. To zahrnuje elektronickou reprodukci nahráváním nebo stahováním.
 3. Zaručujete, že vám zákon v jurisdikci, do níž patříte, dovoluje zobrazovat tento Web.  Při zobrazování a používání Obsahu jste odpovědní za dodržování všech zákonů dané jurisdikce.

12  OCHRANA PŘED VIRY A KOMPATIBILITA

 1. I když byla přijata určitá preventivní opatření pro detekci virů a zajištění bezpečnosti, společnost Time Out nemůže zaručit, že Web bude bezpečný a nebude obsahovat viry.
 2. Společnost Time Out neponese žádnou odpovědnost za ztráty či škody vzniklé kvůli virům nebo narušení bezpečnosti.  Společnost Time Out neposkytuje žádné záruky týkající se kompatibility Webu s vašimi počítačovými systémy, softwarem a/nebo hardwarem.

13  UKONČENÍ

Společnost Time Out může bez předchozího upozornění omezit váš přístup k Webu, odmítnout korespondenci s vámi a/nebo odebrat vaše údaje z příslušné databáze, aniž by to mělo vliv na jakákoli vzniklá práva, pokud:
 1. se objeví regulatorní či zákonná změna omezující možnost poskytovat přístup k Webu;
 2. dojde k jakékoli události mimo rozumnou kontrolu společnosti Time Out bránící společnosti Time Out v poskytování přístupu k Webu (například – kromě jiného – technické obtíže, problémy s kapacitou a selhání komunikace); nebo
 3. společnost Time Out dle svého vlastního uvážení nazná, že zneužíváte Web nebo se chováte jinak v rozporu z těmito Podmínkami.

14  OBECNÉ

 1. Selhání nebo zpoždění ze strany společnosti Time Out při vynucování shody s těmito Podmínkami nebude znamenat zřeknutí se těchto práv ani jakýchkoli jiných ujednání v těchto Podmínkách.
 2. Žádné z těchto Podmínek nemohou být vynucovány žádnými třetími stranami podle Zákona o smlouvách z roku 1999 (Práva třetích stran), případně podle odpovídajícího místního zákona.
 3. Pokud jsou některá ujednání těchto právních omezení nebo výluk v rozporu se zákonem, neplatná nebo z jakéhokoli jiného důvodu nevynutitelná, je možné taková ujednání odloučit a nebudou mít vliv na platnost a vynutitelnost zbývajících ujednání.
 4. Tyto Podmínky, naše Oznámení o ochraně osobních údajů, Zásady souborů cookie a podmínky elektronického nákupu společně tvoří celou smlouvu mezi vámi a společností Time Out ohledně použití Webu a nahradí všechny dřívější smlouvy nebo reprezentaci téhož.
 5. Ujednání v těchto Podmínkách nahrazují všechny záruky, podmínky, závazky a povinnosti nepřímo vyjádřené předpisy, zákony, zvyklostmi, obchodními obyčeji, zvyklostmi jednání nebo jinými stanovami, přičemž všechny jsou vyloučeny v míře maximálně povolené zákonem.
 6. Jakákoli oznámení poskytovaná kýmkoli z nás ostatním v souladu nebo ve spojitosti s těmito Podmínkami budou považována za dostatečná za předpokladu, že budou přeposílána e-mailem v každém případě adresovaném vám na adresu, kterou jste nám poskytli, případně nám na e-mailovou adresu uvedenou na Webu.
 7. Tyto podmínky se řídí anglickým zákonem. Podřizujete se nevýhradní jurisdikci anglických soudů.